گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

حرفه‌ای ترین روش جاده سازی

معمولا آسفالت کردن و جاده سازی نیازمند صرف زمان زیاد است، اما چند تریلی به روشی جالب، این کار را در زمانی بسیار کوتاه انجام می‌دهند.