گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

جابه جا کردن خلاقانه لوله‌های بتنی

یک کارگر با کمترین امکانات ممکن توانست لوله های بتنی بسیار سنگین را از تریلی خالی کرده و جابه جا کند.