گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

تیکاف شبانه جنگنده میگ ۲۹ از روی ناو هواپیمابر

یکی از جنگنده های محبوب ساخت روسیه، جنگنده میگ ۲۹ است که ایران هم این هواگرد رزمی را در اختیار دارد. یکی از قابلیت های مهم آن توانایی نشست و برخواست از روی ناوهواپیمابر است.