گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

برش بزرگترین الماس قرن

الماس Graff Lesedi La Rona با وزن ۱۱۱۱ قیراط دومین الماس بزرگ کشف‌شده در جهان بود. این الماس کشف شده بزرگترین الماسی است که طی یک قرن گذشته در جهان کشف شد. در ویدیو زیر با این جواهر با ارزش بیشتر آشنا می‌شوید .