گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

این ربات ماهی پرنده ۲۶ متر پرواز می کند

مهندسین انگلیسی رباتی ساخته اند که می تواند از درون آب بیرون پریده و تا مسافت ۲۶ متری پرواز کند. این ربات «ماهی پرنده» نام گرفته و قرار است در فجایع زیست محیطی و مناطق سمی به یاری انسان بشتابد. ربات ماهی پرنده توسط مهندسین کالج سلطنتی لندن (Imperial College London) ساخته شده و نیروی محرکه‌اش آنقدر قدرتمند است که آن را از آب های متلاطم نیز به بیرون پرتاب می کند. سازندگان می گویند همین قابلیت باعث شده تا بتوان از این ربات برای نمونه برداری از آب مناطق سیل زده و همچنین مناطقی که دچار آلودگی نفتی شده اند استفاده کرد.