گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

اولین ربات کمک حرکتی که توسط مغز کنترل می‌شود

محققان فرانسوی موفق به توسعه یک ربات کمک حرکتی شده‌اند که دستوراتش را مستقیم از مغز انسان دریافت می‌کند. البته این ربات با چیزی که در فیلم‌های علمی و تخیلی دیده‌اید هنوز فاصله زیادی دارد، اما اولین گام بشر در توانایی کنترل ربات فقط با نیروی ذهنی است. عمده‌ترین کاربرد این ربات برگرداندن توانایی حرکتی به افراد کاملا معلول و قطع نخاعی است. با توجه به اینکه به جز ذهن و سر این افراد باقی اندام‌های آن‌ها فلج شده است، ‌آن‌ها با کمک این ربات و دستوارت ذهنی دوباره قادر به حرکت خواهند بود. این ربات خارق‌العاده را در این ویدیو تماشا کنید.