گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

اولین تجربه سوخت‌گیری هوایی در سال ۱۹۲۰

ویدئویی جالب از اولین تلاش بشر برای سوخت‌گیری هوایی که در سال ۱۹۲۰ انجام شد.