گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

انفجار قوی‌ترین بمب غیر هسته ای جهان

کشور چین بمبی ساخته است که ادعا دارد قوی‌ترین بمب غیر هسته ای جهان است. این بمب تا شعاع یک کیلومتر هرچیزی که در اطرافش باشد را نابود می کند.