گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

اثبات قانون دوم نیوتن در فضا

. در این ویدیو یک فضانورد ایستگاه فضایی بین المللی با تشریح قانون دوم نیوتن که با فرمول F=ma نشان داده می‌شود آن را با اجسام مختلفی در فضا تست می‌کند تا پابرجا بودن آن را ثابت کند.