گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

ابزار کوچک هر شیر آبی را اتوماتیک می کند

ه تازگی یک دستگاه کوچک ساخته شده که در حقیقت هر شیر آبی را به یک گجت اتوماتیک تبدیل می کند تا در مصرف آب صرفه جویی شود. این دستگاه مجهز به یک چراغ ال ای دی است که در شب نیز می درخشد و ۲ حالت دارد که نسبت به حرکت حساس است. این ابزار Timeout نام گرفته به طور دقیق ۶۵ درصد در مصرف آب صرفه جویی می کند.