گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

آشنایی با ۱۳ تکنولوژی جذاب در زمینه پزشکی

تکنولوژی‌ها در زمینه پزشکی، روز به روز در حال گسترده تر شدن و پیشرفت است و این پیشرفت، باعث می‌شود بیماران یا به طور کامل درمان شوند، یا با استفاده از تجهیزات مدرن، زندگی راحت‌تری داشته باشند. ۱۳ مورد از تجهیزات پزشکی مدرنی که زندگی را برای افراد راحت‌تر کرده، در فیلم زیر به نمایش درآمده است.