گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

آزمایش موتور فضاپیمای اوریون

موتور فضاپیمای اوریون توسط ناسا ساخته شده و در سال ۲۰۱۴ برای اولین بار آزمایش شد.اوریون به معنی شکارچی و برای حمل انسان به فضا و اکتشافات دوردست ازجمله مریخ طراحی شده است. فضای پیمای اوریون اولین پرواز آزمایشی خود را درسال ۲۰۱۴ انجام داد.