گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

آب شدن ۲ میلیارد تن از یخ‌های گرینلند در یک روز

گرینلند به گفته کارشناسان روز پنجشنبه آب‌شدگی ۴۰ درصدی را تجربه کرد. آنچه فقط در یک روز رخ داد به گفته کارشناسان محیط زیست بسیار غیرطبیعی و نگران کننده به نظر می‌رسد.