گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

کتاب عشق پنجم رونمایی شد

این کتاب یادنامه ۱۰ شهید دوره دبیرستان مفید تهران که بین سال های ۶۲ تا ۶۵ در جبهه های دفاع مقدس شهید شدند میباشد که حاصل گفتگوی نویسنده با خانواده و دوستان این شهیدان والا مقام است.