گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

هنرمند پیشکسوت تلویزیون و سینما این روزها حالش خوب نیست

غلامحسین لطفی پیشکسوت حوزه تئاتر و سینما و تلویزیون این روزها به دلیل حال نه چندان خوبش در قزوین خانه نشین شده است.