گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

نحوه کارکرد سامانه تشخیص چهره

وقتی چیزی را می‌بینیم، اغلب اوقات برای تشخیص آن زحمتی نمی‌کشیم. اما این مسئله در مورد کامپیوترها بسیار پیچیده است تشخیص چهره‌ی انسان از دیگر اجسام و موجودات محیط برای کامپیوترها یک چالش است.