گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

نحوه برگزاری کنکور سراسری و ارشد سال ۹۸

خدایی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور از تعویق آزمون کارشناسی ارشد از پنج و ششم اردیبهشت به بیست و سوم و بیست و چهارم خرداد خبر داد و گفت: آزمون سراسری در موعد مققر برگزار خواهد شد.