گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

فراز و نشیب‌های زندگی پیام دهکردی از زبان خودش

پیام دهکردی با حضور در یکی از برنامه‌های شبکه دو سیما، برای حضار برنامه از فراز و نشیب‌های زندگی شخصی‌اش از کودکی تا امروز را تعریف کرد.