گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

ربات‌هایی که کارهای خانه را انجام می‌دهند

ربات‌های خانگی تقریبا هنوز در رده مفاهیم علمی‌ - تخیلی قرار دارند و شاید بعضی‌ها با شنیدن اسم آنها به یاد آدمک‌های مکانیکی بیفتند که در حال انجام کارهای خانه هستند.