گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

برگزاری آئین‌های جشن نوروز در مسکو

با جهانی شدن نوروز ایرانی، آئین‌های آن در بسیاری از کشورها برگزار می‌شود. مسکو و جمهوری‌های عمدتا مسلمان نشین روسیه نیز همزمان با نو شدن طبیعت شاهد برپایی جشن‌های ویژه‌ای در این روزها است.