گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

امتناع کارگردان "مسخره‌باز" از دریافت سیمرغ نگاهی‌نو

همایون غنی زاده کارگردان فیلم مسخره باز به دلیلی نه‌چندان مشخص، از دریافت سیمرغ بخش نگاه نو خودداری کرد.