گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

اسکلت زن ۷ هزار ساله در تهران

حدود سه سال پیش اسکلت‌ یک زن هفت هزار ساله به طور تصادفی در محله مولوی تهران کشف شد. اسکلت این زن در نمایشگاه میراث باستان شناسی تهران در معرض دید عموم قرار گرفته است.