گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

استنداپ کمدی گابریل ایگلسیاس "لهجه هندی ها" با زیرنویس فارسی

گابریل ایگلسیاس ملقب به فلافی گای، استنداپ کمدین مکزیکی، از معاشرت با هندی ها و لهجه انگلیسیشان می گوید!