گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

استنداپ کمدی ماز جبرانی (کمک به ستاد انتخاباتی هیلاری کلینتون) با زیرنویس فارسی

نحوه کمک به ستاد انتخاباتی رو از زبان استنداپ کمدین مشهور ایرانی ببینید و بشنوید. (با زیرنویس فارسی)