گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

استنداپ کمدی جری ساینفلد "همه چیز تبدیل به زباله می شود" با زیرنویس فارسی

استنداپ کمدی جری ساینفلد مشهور درباره ی تبدیل شدن همه چیز به زباله همراه با زیرنویس فارسی. از پیج ما با نام اینستندآپ در اینستاگرام لذت ببرید.