گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

استنداپ کمدی "عوضی" جف دانهام با زیرنویس فارسی

استنداپ کمدی جف دانهام و عروسکش به نام عوضی همراه با زیرنویس فارسی. جف دانهام از ثروتمندترین کمدین هاست که ۴۵ میلیون دلار ثروت دارد.