گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

استندآپ کمدی فوق العاده ماز جبرانی (خوابیدن در مهمونیهای قدیم ایرانی ها) با زیرنویس فارسی

خاطره فوق العاده جالب و نوستالژیک ماز جبرانی از خوابیدن بچه ها در مهمونی و طوری که اونها رو تا منزل می رسوندند رو حتما ببینید