گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

استندآپ هشتم امیرحسین قیاسی (هیچی از من بعید نیست!)

آقا واقعا چرا باید فکر کنیم که سلبریتی ها از بقیه جدا هستن! امیر حسین قیاسی با این استندآپش به همه سوالاتون در مورد این قضیه جواب خواهد داد