گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

اجرای زیبای پسر چند حنجره در برنامه عصر جدید

کیارش رکنی شرکت کننده برنامه عصر جدید با اجرای زیبای بیت‌باکس و تلفیق آن با ساز هنگ‌درام مردم و داوران را به وجد آورد و با ۴ رأی مثبت به فینال راه پیداکرد.