گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

گاف‌های رسانه‌ای مشاور رسانه‌ای روحانی

حسام‌الدین آشنا، مشاور نام‌آشنای رئیس‌جمهور روحانی در حوزه رسانه است که بیشتر با توئیت‌های عجیب و غریبش شناخته می‌شود. آشنا به دلیل سوابق امنیتی طولانی، معمولا سعی می‌کند با توئیت‌های مبهم و دوپهلوی خود، در راستای پیشبرد اهداف و برنامه‌های دولت تدبیر عمل کند. مشاور رسانه‌ای رئیس‌جمهور از طریق همین توئیت‌ها بارها به ایراد اتهام و یا توهین به افراد مختلف پرداخته که البته تدابیر ویژه آشنا باعث شده بار حقوقی خاصی متوجه او و اطرافیانش نشود. البته این متن‌ها به‌گونه‌ای تنظیم می‌شوند که در این جنگ روانی، اغلب کاربران فضای مجازی متوجه مخاطب اصلی توئیت‌های وی می‌شوند.