گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

چالش جدید انگلیس با نتایج انتخابات پارلمان اروپا

بحث برانگیز‌ترین انتخابات چهار دهه‌ی پارلمان اروپا، واقعیت‌هایی را آشکار کرد و رویکرد بسیاری از احزاب و سیاستمداران را به چالش کشید.