گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

پشت ترافیک ماندن یگان موشکی ارتش روسیه در اتوبان

ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است که نشان می‌دهد یگان موشکی ارتش روسیه در حال عبور از یک اتوبان شلوغ است.