گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

پس لرزه‌های کناره گیری نخست وزیر انگلیس

روزهای خوشحالی نخست وزیر انگلیس که زیر فشارها تاب نیاورد و با اشک و بغض کناره‌گیری کرد. ترزامی که پس از دیوید کامرون دومین نخست وزیر قربانی برگزیت یا برنامه خروج انگلیس از اتحادیه اروپاست ۷ ژوئن یا ۱۷ خرداد در حالی کناره گیری می‌کند که اعضای ارشد حزب محافظه کار یکی پس از دیگری نامزدی خود را برای جانشینی وی اعلام می‌کند.