گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

پایان بی نتیجه مذاکرات آمریکا با طالبان

پنجمین دور مذاکرات نمایندگان آمریکا و طالبان با محور خروج کامل نیرو‌های خارجی از افغانستان و تهدید نشدن دیگر کشور‌ها از خاک افغانستان، بی نتیجه پایان یافت.