گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

پاک کردن عبارت شهید توسط مامورین شهرداری تهران

یکی از فعالان فضای مجازی در صفحه شخصی خود درتوییتر ویدئویی از پاک کردن عبارت شهید از کوچه ها توسط مامورین شهرداری تهران را منتشر کرد.