گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

واکنش شدید رئیس جمهور لبنان به تصمیم آمریکا

رئیس جمهوری لبنان به مقامات آمریکایی درباره اعلان حاکمیت رژیم صهیونیستی بر اراضی اشغالی لبنان هشدار جدی داد.