گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

هو شدن بوریس جانسون در دیدار با همتای لوکزامبورگی‌اش

دیدار بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس و اگزاویه بتل نخست وزیر همجنسگرای لوکزامبورگ با حاشیه همراه بود. پس از پایان جلسه، دو نخست وزیر به محوطه‌ای که خبرنگاران و مردم حضور داشتند آمدند که در آنجا مخالفان بوریس جانسون وی را هو کردند.