گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

نوبخت، همچنان سخنگوی در سایه دولت

رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، از پاسخگو نبودن وزرای اقتصادی دولت و ورود محمدباقر نوبخت به همه حوزه انتقاد میکند...