گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

نظر ترامپ درباره شبکه‌ صدای آمریکا

اعتراف دونالد ترامپ به کم اثر بودن برخی شبکه‌ های آمریکایی از جمله صدای آمریکا که دارای بخش فارسی زبان و معاند نظام نیز می باشد.