گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

نشانه‌های فروپاشی اتحاد ۶۰ ساله

عده‌ای از مردم انگلیس معتقدند پارلمان ایرادهای بی‌اساس به توافق کنونی دولت با اتحادیه اروپا می‌گیرد و به رای اکثریت مردم انگلیس توجه نمی‌کند و عده‌ای نیز معتقدند تلاش دولت برای خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا، به ضرر مصالح کشور است.