گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

نخستین فیلم هوایی از نفتکش‌های آتش‌گرفته در دریای عمان

اولین فیلم هوایی از نفتکش‌های آتش‌گرفته در دریای عمان منتشر شد.