گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

نامه اوباما به رهبرانقلاب

رهبرانقلاب، در دیدار مسئولان نظام: اوباما دو بار برای ما، نامه نوشت اما تا "فتنه۸۸" پیش‌ آمد خوشحال شدند، و از فتنه‌گران حمایت کردند.