گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

لحظه حمله موشکی نیرو‌های یمنی به فرودگاه عربستان

لحظه حمله موشکی نیرو‌های مشترک یمنی به فرودگاه اب‌ها در عربستان سعودی را در فیلم ذیل مشاهده می کنید.