گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

عزم ترکیه برای استقرار سلاح‌های روسی

نگرانی آمریکا درباره خرید سامانه موشکی روسی اس ۴۰۰ از سوی ترکیه در حال تاثیرگذاری همه‌جانبه بر روابط دو کشور است.