گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

عزم ایران برای برداشتن گام چهارم کاهش تعهدات هسته‌ای

آمریکا که مدتهاست به طور کامل از توافق هسته ای با ایران خارج شده است و کشورهای اروپایی هم در عمل به تعهدات خود پایبند نمانده اند و در حقیقت هیچ چیز از این توافقنامه بین المللی برای ایران باقی نگذاشته اند. مقامات کشورمان در نتیجه تصمیم گرفته اند تا گام چهارم کاهش تعهدات هسته ای را قاطع برداشته و برنامه توسعه انرژی هسته ای خود را افزایش دهند.