گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

ضرری که ۱+۵ به مردم ایران زد

کارشناس بی‌بی‌سی بهزاد نخعی(کارشناس علوم مهندسی اتمی): ضرری که ۱+۵ به مردم ایران زدند قابل جبران نیست. در یکسال گذشته (با خروج ترامپ از برجام) کشورهای اروپایی در قبال تعهداتشان، هیچکاری برای ایران نکردند.فرانسه میخواهد به عنوان راه حل، خواسته خود را به ایران تحمیل کند.