گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

تبلیغات تلکسیران

شکست آمریکا در چالش با ایران

بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر با دانش آموزان و دانشجویان به مناسبت ۱۳آبان و اغاز دور دوم تحریم های آمریکا علیه ایران