گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

شبیه‌سازی صحنه قتل خاشقچی

شبیه‌سازی صحنه قتل خاشقچی که براساس کتاب تازه منتشر شده قساوت سعودی ساخته شده است.