گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

سرنوشت نامعلوم سرزمین کودتاها

مردم سودان این روزها به دنبال تغییرات گسترده در حکومت هستند؛ تا جایی که عمر البشیر وادار به کناره‌گیری از قدرت شد. در حالی که مردم به دنبال انقلاب بودند اما هنوز هم قدرت در دستان کودتاچیان است.