گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

درگیری شدید پلیس و جلیقه‌زردها در فرانسه

درحالی که جنبش اعتراضی به اوضاع اقتصادی فرانسه و سیاست‌های ماکرون موسوم به جلیقه‌زردها به برگزاری تجمعات خود ادامه داده‌اند، تصاویر ارسالی نشان از تظاهرات گسترده مردمی در این کشور دارد.